Emmanuel Buhagiar

Honorary Member

A LITTLE BIT MORE ABOUT Emmanuel

Emmanuel Buhagiar għandu disgħa u sebgħin sena, ilu membru fis Soċjeta tal-Multiple Sclerosis u membru ukoll fil-kumitat mill-bidu nett li s-soċjeta’ ġiet imwaqqfa. Li ħajru li jingħaqad mas-soċjeta’ huwa l-fatt li l-martu Mary kellha l-kundizzjoni tal-MS. Hija ħallietna fl-4 ta’ Marzu tal-2021 fl-eta ta sitta u sebgħin sena. Kemm hu kif ukoll martu Mary dejjem ħarsu lejn l-Għaqda bhala parti minnhom.

Huma dejjem irrispettaw u ghinu lill-membri l-ohra daqs li kieku kienu l-familja taghhom.

Emmanuel għadu sal-lum il-ġurnata jikkomunika u jattendi laqgħat u attivitajiet u jagħti wkoll l-għajnuna tiegħu volontarjament.